*09.03.2013 அன்று காலை 10.00 மணிக்கு *அந்தந்த மாவட்ட தொடக்கக் கல்வி அலுவலகத்தில் கலந்தாய்வு *2010 - 11ஆம் ஆண்டு தரம் உயர்த்தப் பட்ட 218 நடுநிலைப் பள்ளிகள் தலைமை ஆசிரியர் பதவி உயர்விற்கான பதவி உயர்வு கலந்தாய்வு


No comments:

Post a Comment